دانشنامه و ریزنمرات و مجوز تحویل مدارک تحصیلی(کلیه مقاطع و رشته ها)

/ المثنای دانشنامه و ریزنمرات

فرم شرکت در برنامه های آموزش   ثبت نام الکترونیکی
  فرم مهلت    

مدارک دبیرستانی

(دیپلم-پیش دانشگاهی-ریزنمرات) چنانچه تحویل دانشگاه شده باشد

     

گواهی نمرات ارتقا

(مختص مقاطع تخصص و فوق تخصص)

     
گواهی نمرات به تفکیک دروس عملی و نظری      

گواهی کارآموزی و کارورزی

     
گواهی رتبه      
گواهی طول دوره دستیاری      

فرم 12

(مختص متقاضیان ادامه تحصیل در 4 کشور آمریکا-کانادا-استرالیا-انگلیس)

     
       
Template settings