دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • مرکز آموزش مجازی
 • مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 • امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • آموزش مداوم
 • استعدادهای درخشان
 • امور هیات علمی
 • فناوری اطلاعات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

پیام تبریک معاون محترم آموزشی دانشگاه

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خرداد ۱۴۰۰

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره یک بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام جهت شرکت در آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ر

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

اولویت طرح های نوآورانه آموزشی

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

سامانه شبکه آزمایشگاهی

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۱

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

ثبت نام آزمون پذیرش (فلوشیپ) ۱۴۰۰

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

سامانه آنلاین غربالگری سلامت و روان

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

گرنت طرح های پژوهش در آموزش

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

ثبت نام پذیرفته شدگان دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم