مرکز آموزش مهارت های بالینی و فناوری های نوین آموزشی

مدیر واحد   اعضا واحد 
دکتر نصیر دهقان

ظهیر بخشی

حامد ناصریان

معرفی واحد
شرح وظایف کارکنان   شیوه نامه اجرایی
     
ایده های پیشنهادی    تجربیات
  گالری تصاویر  

 

 

 

 
Template settings