واحد پژوهش در آموزش و HSR

 

مسئول   واحد  

  کارشناس واحد

مسئول واحد:خانم دکتر شریفیان

کارشناس: خانم عسکری

طرحهایی که در قالب پژوهش در آموزش ارایه می گردند براساس تفاهم نامه بین مرکز مطالعات و توسعه آموزش و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی جهت پرهیز از انجام کارهای موازی در مرکز تحقیقات بررسی می شوند.

 

شرح وظایف 

 

هسته های پژوهشی راه اندازی شده 

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

 

  • بررسی طرح­های تحقیقاتی ارسالی به واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش
  • معرفی و همکاری در طرح­های تحقیقات آموزشی به واحد پژوهش در آموزش و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ‌دانشگاه
  • مشاوره با اساتید و همکاری در تدوین پروپوزال، تهیه محتوا و برنامه ­ریزی درسی و طرح­های پژوهش در آموزش
  • تشویق و ترغیب اساتید جهت انجام پروژه های پژوهش در حوزه آموزش
  • جلب اعتماد اعضاء هیئت علمی به ­منظور همکاری با دفاتر توسعه در زمینه­ های پژوهش در آموزش جهت ارسال به واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 

 

 

 
Template settings