معرفی جشنواره


اولین جشنواره پاسخگویی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران با عنوان "هما" (همدلی، مسئولیت پذیری و ارزش آفرینی) جهت کارکنان، دانشجویان و اعضاء هیئت علمی در تاریخ 1400/۳/20بصورت مجازی و حضوری با تعداد محدود در محل سالن همایشهای رازی با محورهای زیر برگزار گردد.

 • محورهای جشنواره:
 • بهبود و ارتقاء یکپارچه سلامت
 • کارآفرینی اجتماعی
 • توانمندسازی جامعه
 • توجه به مفهوم سلامت و محیط
 • مشارکت در برنامه های کاهش آسیب
 • مسئولیت پذیری در شرایط بحرانی
 • معنویت و اخلاق حرفه ای
 • مشارکت داوطلبانه در پاندمی کووید ۱۹
 • روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی
 • مشارکت جویی همگانی

لذا خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به واحدهای زیر مجموعه خود به نحو مقتضی جهت کاندید شدن افراد علاقمند شرکت در جشنواره اقدامات لازم را مبذول دارید.
همچنین لازم است افراد علاقمند شرکت ضمن مراجعه به آدرس معاونت آموزشی دانشگاه  مرکز مطالعات و توسعه آموزش  جشنواره های آموزشی  جشنواره پاسخگویی اجتماعی ( هما) و تکمیل فرم مربوطه، مدارک و مستندات خود را به آدرس ... ارسال فرمایند.


 

 

 

 

فرم های جشنواره

۱- 
عضو هیات علمی برتردر حیطه پاسخگویی اجتماعی (هما)

۲-دانشجوی برتردر حیطه پاسخگویی اجتماعی (هما)
۳-کارمند برتردر حیطه پاسخگویی اجتماعی (هما)

Template settings