دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی

استاد تمام بیماری های چشم

مسئولیت از سال 1400-1402

دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی
استادیار بیهوشی

مسئولیت سال ۱۴۰۰
 
دکتر ابوالفضل باقری فرد
استاد تمام جراحی استخوان و مفاصل
مسئولیت سال ۱۳۹۸
 
دکتر علی مظاهری نژاد

مسئولیت از دی ۱۳۹۷ تا تیر ۹۹
دکتر جلیل کوهپایه زاده

مسئولیت از دی ۹۷ - بهمن۹۶
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
متخصص داخلی
مسئولیت از سال بهمن ۹۶- ۹۲
دکتر مهدی مقتدایی
فوق تخصص جراحی استخوان
مسئولیت سال ۹۲
دکتر رسول فراست کیش
متخصص بیهوشی
مسئولیت سال ۱۳۹۲
دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیلی
متخصص قلب و عروق
مسئولیت سال ۸۹
دکتر عبدالرضا پازوکی
متخصص جراحی عمومی
مسئولیت سال ۸۹-۸۷
دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیلی
متخصص قلب و عروق
مسئولیت سال ۸۷-۸۶
دکتر حسین فراهینی
فوق تخصصی جراحی زانو
مسئولیت سال ۸۴-۷۵
دکتر نور احمد لطیفی
فوق تخصص جراحی ترمیمی
مسئولیت ۱۳۶۸-۷۴
 

 

Template settings