سایر درخواست ها
 • استعلام از سازمان سنجش جهت سهمیه ثبت نامی و قبولی در کنکور
 • تعویض دانشنامه و ریزنمرات
 • دریافت گواهی رتبه (مختص رتبه های اول تا سوم)
 • دریافت مدارک دبیرستانی، دیپلم متوسطه و گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی
 • دریافت نمرات به تفکیک دروس عملی و نظری
 • صدور المثنی دانشنامه و ریزنمرات
 • صدور المثنی فقط ریزنمرات
 • صدور المثنی گواهی موقت
 • صدور دانشنامه و ریزنمرات از طریق سپردن وثیقه (وثیقه ای)
 • صدور دانشنامه و ریزنمرات و مجوز مدرک تحصیلی برای مقاطع کاردانی تا دکتری
 • صدور گواهینامه موقت
 • فرم 12
 • گواهی کارآموزی و کارورزی
 • مجوز نوع 2
 • اعلام طول مدت دستیاری به دانشگاه ها (جهت آزادسازی مقطع عمومی)
 • گواهی طول دوره دستیاری/ گواهی نمرات ارتقاء/ گواهی بخش های گذرانده
Template settings