کارشناسی پیوسته، ناپیوسته و دکترای عمومی

کارشناسی پیوسته، ناپیوسته و دکترای عمومی

 

ردیف

نام رشته

(جهت دریافت سرفصل دروس روی رشته ها کلیک کنید)

مقطع نام دانشکده تاریخ تاسیس موافقت باعدم پذیرش
۱ پزشکی دکترای عمومی پزشکی ۱۳۵۴  
۲ پزشکی دکترای عمومی بین الملل ۱۳۸۶  
۳ داروسازی دکترای عمومی بین الملل ۱۳۹۴  
۴

پرستاری

 93/02/27

66/06/28

71/07/05

74/08/14

84/04/25

کارشناسی پرستاری و مامایی ۱۳۵۴  
۵ مامایی کارشناسی پرستاری و مامایی ۱۳۶۶  
۶ فیزیوتراپی کارشناسی توانبخشی ۱۳۵۲  
۷ اعضا مصنوعی کارشناسی توانبخشی ۱۳۵۲  
۸ کاردرمانی کارشناسی توانبخشی ۱۳۵۲  
۹ گفتاردرمانی کارشناسی توانبخشی ۱۳۵۲  
۱۰ شنوایی شناسی کارشناسی توانبخشی ۱۳۵۴  
۱۱ بینایی سنجی
 
کارشناسی توانبخشی ۱۳۶۶  
۱۲ مدیریت خدمات  بهداشتی درمانی کارشناسی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ۱۳۶۳ ۱۶/۱۲/۹۳
۱۳ کتابداری و شاخه پزشکی کارشناسی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ۱۳۶۹ ۱۶/۱۲/۹۳
۱۴ فن آوری اطلاعات سلامت کارشناسی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ۱۳۸۸ ۱۶/۱۲/۹۳
۱۵ علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیراپزشکی ۱۳۸۶  
۱۶ رادیولوژی کارشناسی پیراپزشکی ۱۳۸۶  
۱۷ اتاق عمل کارشناسی پیراپزشکی ۱۳۸۶  
۱۸ هوشبری کارشناسی پیراپزشکی ۱۳۸۶  
۱۹ علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته پیراپزشکی ۱۳۷۳  
۲۰ رادیولوژی کارشناسی ناپیوسته پیراپزشکی ۱۳۷۴  
۲۱ اتاق عمل کارشناسی ناپیوسته پیراپزشکی ۱۳۷۴  
۲۲ هوشبری کارشناسی ناپیوسته پیراپزشکی ۱۳۸۵  
۲۳ بهداشت عمومی کارشناسی ناپیوسته بهداشت ۱۳۷۴ ۱۴/۴/۹۴
۲۴ بهداشت حرفه ای کارشناسی ناپیوسته بهداشت ۱۳۷۳  
۲۵ بهداشت محیط کارشناسی ناپیوسته بهداشت ۱۳۶۶ ۱۴/۴/۹۴
۲۶ بینایی سنجی کارشناسی بین الملل ۱۳۹۲  
Template settings