تخصص،فوق تخصص،فلوشیپ

تخصص،فوق تخصص،فلوشیپ

 

 

رشته­ هاي دستیاری بالینی  فعال در دانشگاه به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي

پزشــکی

تخصص

طول دوره سال

فوق تخصص

طول دوره سال

فلوشیپ

طول دوره ماه

ردیف

روانپزشكي

4

آلرژي و ايمونولوژي باليني

3

لاپارسكوپي زنان

18 ماه

1

بيهوشي

4

بيماريهاي ريه

2

گلوكوم

15 ماه

2

جراحي كليه

4

بيماريهاي قلب و عروق

3

اكولوپلاستيك

18 ماه

3

قلب و عروق

4

جراحي اطفال

3

اتولوژي

12 ماه

4

طب اورژانس

3

جراحي قفسه صدري

2

رينولوژي

12 ماه

5

پزشكي قانوني

3

جراحي قلب وعروق

3

لارنگولوژي

12 ماه

6

پزشكي هسته اي

4

جراحي پلاستيك ترميمي وسوختگي

3

سوختگي

12 ماه

7

بيماريهاي كودكان

4

خون و سرطان اطفال

2

تومورهای سیستم اسکلتی

18 ماه

8

ارتوپدي

4

روماتولوژي

2

درد

18 ماه

9

پزشكي اجتماعي

3

---ريه كودكان

2

بيهوشي قلب

18 ماه

10

طب كار

3

عفوني اطفال

2

جراحي زانو

18 ماه

11

داخلي

4

غدد درون ريزومتابوليسم كودكان

2

جراحي دست

18 ماه

12

بيماريهاي اعصاب

4

غدد درون ريزومتابوليسم

2

اينترونشنال كودكان

18 ماه

13

پزشكي ورزشي

4

قلب اطفال

3

نارسايي قلب

18 ماه

14

جراحي عمومي

4

كليه اطفال

2

بيماريهاي مادرزادي قلب

18 ماه

15

زنان و زايمان

4

گوارش و كبد بالغين

2

الكتروفيزيولوژي

18 ماه

16

چشم

4

نفرولوژي

2

اكوکاردیوگرافی

18 ماه

17

راديولوژي

4

نوزادان

2

اينترونشنال كارديولوژي

18 ماه

18

آسيب شناسي

4

ICU

2

جراحي ستون فقرات

18 ماه

19

جراحي مغز و اعصاب

5

بیماریهای مغز و اعصاب کودکان

2

پيوندكليه

12 ماه

20

طب فيزيك و توانبخشي

3

 

 

اندويورولوژي

18 ماه

21

گوش و حلق و بيني

4

 

 

جراحي درون بين

18 ماه

22

پوست

4

 

 

جراحي كولوركتال

18 ماه

23

طب سالمندی

4

 

 

قرنيه

18 ماه

24

* رادیوانکولوژی

5

 

 

ويتره و رتين

18 ماه

25

پزشک خانواده- اردیبهشت 95

27 ماه

 

 

Picuمراقبت های ویزه کودکان

18 ماه

26

بیماریهای عفونی و گرمسیری

4

 

 

یوروانکولوژی

18 ماه

27

 

 

 

 

هیپ و لگن

18 ماه

28

 

 

 

 

روان درمانی

18 ماه

29

 

 

 

 

جراحی مادرزادی قلب

18 ماه

30

 

 

 

 

 

روان تنی (سایکوسوماتیک)

18 ماه

31

 

 

 

 

 

نورووسکولار اینتر ونشن

18 ماه

32

 

 

 

 

 

استرابیسم

18 ماه

33

 

 

 

 

 

جراحی دست حضرت فاطمه

18 ماه

34

 

 

 

 

 

طب خواب

12ماه

35

 

 

 

 

 

جراحی سرو گردن

15 ماه

36

 

 

 

 

 

روانپزشکی سالمندی

18 ماه

37

 

* قبلا پرتودرمانی  3 ساله

 

 

 

تصویر برداری غیر تهاجمی قلب

18 ماه

38

 

 

 

 

 

رادیولوژی مداخله ای

12 ماه

39

 

 

 

 

 

رژیونال آنستزی (بیهوشی ناحیه ای)

12 ماه

40

 

 

 

 

 

ناباروری

18 ماه

41

 

 

 

 

 

آنکولوژی زنان

18 ماه

42

 

 

 

 

 

پره ناتولوژی(طب مادرو جنین)

18 ماه

43

 

 

 

 

 

جراحی شانه و آرنج

18 ماه

44

 

 

 

 

 

کاردیوانکولوژی

18 ماه

45

 

 

 

 

 

جراحی قاعده جمجمه

18 ماه

46

 

 

 

 

 

استریو تاکسی و  فانکشنال مغز و اعصاب

18 ماه

47

 

 

 

 

 

آسیب شناسی گوارش

12 ماه

48

 

 

 

 

 

جراحی پستان

18 ماه

49

 

 

 

 

 

روانپزشکی اعتیاد

18 ماه

50

جمع

27

 

20

 

50

 

 

Template settings