واحد رسانه و انتشارات

 

اعضا 

شرح وظایف

مسئول واحد: خانم دکتر شریفیان

کارشناس واحد: خانم عسکری

ساماندهی اطلاع­رسانی درون­سازمانی و برون­سازمانی فعالیت­های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تهیه محتوا و متون آموزشی در حوزه آموزش علوم پزشکی هم­راستا با ارزش‌ها و آرمان‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

تقویت جایگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه با انتشار دستورالعمل­های اجرایی در زمینه چگونگی استفاده از روش­های آموزشی به دفاتر توسعه مراکز آموزشی درمانی تابعه و دفاتر توسعه دانشکده­های تابعه

مصاحبه با پیشکسوتان، برترین­ها، اولین­ها و سایر افراد شاخص افتخار­آفرین برای دانشگاه به منظور معرفی آنها در سایت مرکز و در گاهنامه علمی – خبری معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان گنجینه­های علمی و‌ پژوهشی و سرمایه­های دانشگاه علوم پزشکی ایران

ویرایش و صفحه­آرایی کتابچه­ها و مطالب علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی

انتشار الکترونیکی گاهنامه علمی - خبری مرکز در سطح دانشگاهی و کشوری با مشارکت اعضای هیئت علمی مرکز، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای آموزش علوم پزشکی

بروز رسانی وب­سایت انگلیسی و فارسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و تبدیل آن به یک منبع مهم اطلاع­رسانی در حوزه آموزش علوم پزشکی

شرکت در همایش­ها و کنگره­های مرتبط با آموزش پزشکی با برگزاری غرفه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به منظور معرفی دستاوردهای حوزه آموزش پزشکی

برنامه ریزی، تمهید مقدمات جهت شرکت در نمایشگاه­ها  و غرفه­های مرتبط با فعالیت­های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

 

اهم فعالیت ها

 

انتشار کتابچه معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به زبان فارسی و انگلیسی و تهیه و تدوین بسته­ های آموزشی  و انتشار متون تخصصی آموزش علوم پزشکی

اطلاع­رسانی فراملی از طریق اطلاع­رسانی کنگره­ها و همایش­های خارجی معتبر  به اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان و بروز رسانی سایت انگلیسی مرکز جهت اطلاع­رسانی همایش­ها و کنگره­های داخلی مرتبط با حوزه آموزش پزشکی به مخاطبان انگلیسی زبان داخلی و خارجی

آغاز همکاری­ها و فعالیت­های فراملی مانند ترجمه AMEE Guides

فراهم آوردن مقدمات تأسیس مرکز همکاری­های سازمان جهانی بهداشت (WHO collaborative center) در آموزش علوم پزشکی

معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی (روش تدریس، ارزشیابی، مشاوره و رهبری آموزشی ) در سطح ملی و بین المللی مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

تشکیل کمیته انتشارات متشکل از مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش، مسئولان واحدهای تابعه مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، مدیر گروه و اعضای هیئت علمی گروه آموزش پزشکی  و مدیر مرکز تحقیقات آموزش پزشکی به منظور نظارت علمی بر محتواهای تدوین شده در حوزه آموزش پزشکی

شناسایی و جلب مشارکت سازمان­ها و ارگان­های دولتی و غیردولتی که می­توانند در جهت ارتقاء آموزش پزشکی با EDC همکاری نمایند.

 

 

 
Template settings