دفتر ارتباط با دانش ­آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران

Alumni office of Iran university of Medical Science

دانش آموخته گرامی
به سایت دفتر ارتباط با دانش آموختگان خوش آمدید، هدف این دفتر ارتباط بهتر با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران است تا از این طریق بتوانیم از توانمندی های شما در عرصه علم و آموزش بهره برده و ما نیز در راه اعتلای شما عزیزان گامی هرچند کوچک برداریم.
امید است در این راه با نظرات و پیشنهادات ارزشمندتان یاریگر ما باشید.

 

Template settings