الف: خدمات و تسهیلات اعضای دفتر ارتباط با دانش آموختگان

  1. عضویت در بانک اطلاعاتی دانش آموختگان  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  2. دعوت به جشن ها و گردهمایی های عمومی
  3. دعوت به سمینارهای آموزش عمومی
  4. انتشار آگهی توانایی دانش آموختگان  در صفحات آماده به کار در سامانه
  5. امکان حضور در دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی با تسهیلات ویژه

فعالیت‌های دفتر دانش‌آموختگان
 
اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان، مدیران و کارکنان این دانشگاه با مشارکت شما دانش آموختگان گرامی می خواهند دانشگاه را به قطب علمی  اجرایی کشور، منطقه  و جهان  جایگاه برسانند. لذا صمیمانه از شما دانش آموخته گرامی خواستاریم ، ما را در امر اعتلا و ارتقا جایگاه دانشگاه یاری رسانید.  

Template settings