هدف از راه اندازی این قسمت این است که در صورتی که سرکار خانم/جناب عالی که دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران نمی باشید اما تمایل به همکاری با این دانشگاه را دارید می توانید با عضویت در دفتر یاری گر ما باشید:
Template settings