اهم فعالیت های واحد دانش پژوهی دانشگاه

 

بستر سازی مناسب در دانشگاه

توانمندسازی مدرسین دانش پژوهی در دانشگاه 

توانمندسازی اعضا هیات علمی دانشگاه 

اطلاع رسانی به گروه هدف

 

·کسب رتبه دوم .......
·تعیین اعضا کمیته دانش پژوهی و صدور ابلاغ برای آنها
·برگزاری منظم کمیته دانش پژوهی دانشگاه (برگزاری 5کمیته دانش پژوهی دانشگاهی)
·جذب داوران و مشاوران جدید
·تولید و گردآوری محتواهای آموزشی مجازی در حوزه دانش پژوهی

مشاوره حضوری و تلفنی در مورد دانش پژوهی آموزشی و طرح های ارسالی در سامانه  Meded

 برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مربیان و مشاوران دانش پژوهی

·تعیین نماینده دانش پژوهی

برگزاری نشست فصلی با نمایندگان دانش پژوهی EDO ها

 
·برگزاری 5 کارگاه آموزشی ویژه اعضا هیات علمی
·برگزاری 2 کارگاه مجازی آموزش اعضا هیات علمی
·تولید محتوای مجازی آموزشی دانش پژوهی 

 

·معرفی دانش پژوهی آموزشی و شیوه نامه جدید در شورای آموزشی دانشگاه
·معرفی دانش پژوهی آموزشی و شیوه نامه جدید در جلسات مدیران گروه دانشکده ها
·درج خبر در سایت دانشگاه
·به روز رسانی سایت دانش پژوهی آموزشی
·اطلاع رسانی آیین نامه ها و شیوه نامه های جدید 

 

 

 

Template settings