• نام و نام خانوادگی: دکتر علی آرش انوشیروانی
  • سمت اجرایی: مدیر امور هیات علمی دانشگاه
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون و سرطان بالغین
  • شماره تماس:۸۶۷۰۲۲۳۰
رزومه
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب