• نام و نام خانوادگی: دکتر علی آرش انوشیروانی
  • سمت اجرایی: مدیر امور هیات علمی دانشگاه
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون و سرطان بالغین
  • شماره تماس:۸۶۷۰۲۲۳۰

رزومه

 

امور هیات علمی

Template settings