نام کمیته سرپرست کمیته اعضای کمیته
کمیته مشورتی دانشجویی استعدادهای درخشان تحصیلات تکمیلی سرکار خانم دکتر آنژیلا عطایی
(سرپرست دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه)
  • خانم ها :
سیده زهرا نهاردانی- سمیه وظیفه خواه- سمیه دلاوری- ثریا امامقلی زاده مینائی- لیلا ماسوری- الهه عبدالهی- نرگس نوده فراهانی
  • آقایان:
 هادی غفاری - سعید قربانی- نریمان مرادی- شاهین علیزاده فنائلو- کامران رخشان- رسول بهارلو- مصطفی مانیان- رضا افضلی پور- مهدی نجم- منصور تراب- عابد زاهدی بیالوایی
 
کمیته مشورتی دانشجویی استعدادهای درخشان رشته پزشکی سرکار خانم دکتر آنژیلا عطایی
(سرپرست دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه)
  • خانم ها:
  ماهرخ سادات وزیری (دبیر کمیته)- یاس شه بخش- عطیه کیمیایی فر- فاطمه اسدی- محدثه جهان نیا- فائزه محمدی- نیلوفر فقیه الهی-پگاه درخشان
  • آقایان:
 سیاوش مهدی قلی زاده- متین سادات کیایی- زکریا حسینی- علی رفعتی- علی کبیری- متین خسروی- امیرحسام موسی زاده- محمدصالح حاجی علیزاده- محمد روستا- علی امیرکافی- اشکان وطن خواه- علیرضا شاه محمدی
 
 
تنظیمات قالب