دانش آموخته گرامی:
باتوجه به راه اندازی سامانه مجازی دانش آموختگان دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۴ به آدرس 
 eg.iums.ac.ir به اطلاع می رساند این دانشگاه از پذیرش حضوری دانش آموختگان معذور است؛ لذا خواهشمند است جهت دریافت مدارک تحصیلی، پس از عضویت در سامانه و دریافت رمز عبور، فرآیند مورد نظر خود را انتخاب و مدارک لازم را پس از اسکن ارسال نمائید.بدیهی است مدارک تحصیلی شما از طریق اداره پست جمهوری اسلامی ایران تحویل خواهد شد.
 
 
 

 

 

   Template settings