دانش آموخته گرامی:
 سامانه مجازی دانش آموختگان دانشگاه (به صورت غیر حضوری) از ابتدای سال ۱۳۹۴ به آدرس 
 eg.iums.ac.ir راه اندازی گردیده و مراحل درخواستبه شرح ذیل می باشد:
1-   عضویت در سامانه
2- دریافت رمز عبور
3- انتخاب فرآیند مورد نظر خود 
4- اسکن مدارک لازم و بارگذاری در سامانه
5- در صورت تکمیل بودن ، مدارک تحصیلی شما از طریق اداره پست تحویل خواهد شد.
 
 
 
     
     


جهت ارتباط با کارشناسان اداره دانش آموختگان از ساعت 11 صبح با تلفن 88622728-021 تماس بگیرید 

 

سامانه الکترونیکی دانش آموختگان

Template settings