1. دستورالعمل نقل و انتقال فرزندان هیات علمی تیر۹۹
  2. مصوبه شورای انقلاب فرهنگی
  3. نامه سازمان سنجش سال ۱۴۰۰
تنظیمات قالب