ردیف عنوان پی دی اف محتوای آموزشی
1 راهنمای ادغام کلاس در سمالایو
2 راهنمای امتحانات ویژه دانشجویان
3 راهنمای کامل کاربری استاد در سامانه سمالایو
4 راهنمای ورود ادمین به کلاس مجازی
5 کاربری دانشجو
6

نحوه ورود به سامانه سمالایو

ردیف عنوان فایل تصویری آموزشی
 1  آموزش کامل سمالایو 
 2 آموزش تغییر منطقه زمانی 
 3 آموزش ساخت جلسات مجازی 
 4
 5 آموزش اشتراک گذاری فایل در جلسه آنلاین  
 6  آموزش نحوه فعال سازی دسترسی در جلسه آنلاین
 7 آموزش نحوه زمانبندی جلسات مجازی  
 8 آموزش نحوه برگزاری امتحان 
 9  آموزش ضبط جلسات مجازی
 10 آموزش پنل دانشجو ها 
11  آموزش پنل دانشجو ها (موبایل) 
12 آموزش برگزاری آزمون توسط دانشجو
13 آموزش عضویت در کلاس توسط دانشجو 
14 آموزش ورود به سمالایو (دانشجو ها)
15 ورود (تهیه شده در مرکز آموزش مجازی دانشگاه)
16 اضافه کردن درس به کلاس (تهیه شده در مرکز آموزش مجازی دانشگاه)
17 کتابخانه یا درایو (تهیه شده در مرکز آموزش مجازی دانشگاه)

 

 

 

 

Template settings