واحد کمیته دانشجویی

مدیر واحد 

دبیر دانشجویی کمیته

 دکتر مهرناز زارعی،

پزشک عمومی و متخصص آموزش پزشکی، هیات علمی مرکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی،

شماره تماس  86702251      

ایمیل: mehrnaz.zareii@gmail.com

 

هانیه نشاسته‌ساز،

(دانشجوی همزمان پزشکی و MPH

ایمیل: neshastesaz.hanieh@gmail.com

 

معرفی واحد

 

توسعه و ارتقای برنامه آموزشی، مستلزم بهره‌گیری از مشارکت دانشجویان به عنوان ذی‌نفعان اصلی نظام آموزش می‌باشد. در این راستا کمیته‌های دانشجویی مراکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی و شبکه توسعه آن در سطح کشور به عنوان تشکلی ساختارمند برای ارتقای کیفیت آموزش از طریق مشارکت دانشجویان و تبدیل ایشان به حمایت‌طلبان توسعه آموزش خود شکل گرفته است.

در سال تحصیلی جدید، معرفی و گسترش فعالیت‌های کمیته دانشجویی توسعه آموزش به عنوان تشکل رسمی دانشجویی در زیرمجموعه معاونت آموزشی دانشگاه در اولویت قرار گرفته است. بدین منظور شناسایی و جذب دانشجویان علاقمند به همکاری در شناسایی مشکلات و چالش‌های آموزشی، و تلاش برای مرتفع ساختن آن‌ها با استفاده از روش‌هایی مانند توانمندسازی و کمک به رشد فردی دانشجویان، حمایت از طراحی و اجرای پروژه‌های دانشجویی توسعه آموزش، حمایت از انجام طرح‌های تحقیقاتی در حوزه آموزش علوم پزشکی، حمایت از مشارکت دانشجویان در زمینه برنامه‌ریزی درسی و ارزشیابی‌های فعالیت‌های آموزشی، حمایت از تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان، و حمایت‌طلبی برای مشارکت دانشجویان در تصمیم‌سازی‌های آموزشی دانشگاه به عنوان گام‌های اولیه فعالیت‌های کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشخص شده است. در این راستا، همکاری هر یک از اساتید و دانشجویان با کمیته دانشجویی این مرکز مورد استقبال قرار گرفته و از کلیه افراد علاقمند دعوت می‌شود با واحد کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارتباط برقرار کنند.

 

 

سخنی با دانشجویان تازه وارد به دانشگاه

   

 

 

 
Template settings