شرح وظایف اداره تحصیلات تکمیلی

ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان کلیه مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی( Ph.D) وMPH  و Ph.D by Research

انجام کلیه مکاتبات مربوط به پذیرش دانشجوی مهمان از سایر دانشگاهها و معرفی مهمان به سایر دانشگاهها

انجام کلیه مکاتبات مربوط به انتقال دانشجویان از سایر دانشگاهها

بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تکمیل فرم های کمیسیون بررسی مواردخاص و کمیته منطقه ای و اعطای فرصت های تحصیلی اضافی و ارفاقی

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان به وزارت متبوع، نظام وظیفه و بنیاد ملی نخبگان

مکاتبات مربوط به مأموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق دانشجویان دوره دکتری Ph.D

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو و تنظیم گزارش جهت مراجع ذیصلاح

مکاتبات مربوط به بورس کوتاه مدت تکمیلی خارج ازکشور دانشجویان دوره دکتری Ph.D

مکاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشکده های تابعه در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو

ثبت نام از دانشجویان غیر ایرانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی

بررسی و ارسال آئین نامه های آموزشی و دستورالعمل های واصله به دانشکده های تابعه و مکاتبات لازم به منظور حل و فصل برخی از ابهامات مطروحه با وزارت متبوع

مکاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشکده های تابعه در مورد راه اندازی  رشته های مصوب و برنامه های آموزشی پیشنهادی

معرفی نماینده جهت آزمون های جامع  ودفاع از رساله دکتری  تخصصی Ph.D

مکاتبات لازم در مورد تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقاطع قبلی دانشجویان

سلب ادامه تحصیل دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی بدلیل عدم مراجعه و انتخاب واحد در بازه زمانی، مشروطی و اتمام سنوات مجاز

مکاتبات مربوط به درخواست سنوات تحصیلی با پلیس + 10 جهت دانشجویان مشمول نظام وظیفه

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت خروج موقت از کشور دانشجویان و معرفی به واحدحقوق و امور مالی دانشگاه به منظور سپردن تعهد محضری یا ضمانت بانکی

 

Template settings