جدول دوره ها 

( حضوری آبان - آذر )

 

شناسه عنوان وضعیت نوع شروع دوره پایان دوره تعداد روز مجری دبیر علمی آدرس
205682 کودک سالم برنامه فعال سمینار 1402/09/22 1402/09/23 2 بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) علیرضا عشقی اتوبان مدرس- خیابان وحید دستگردی- مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - سالن بزرگمهر
205966 بیماری های نوپدید برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/24 1402/08/24 1 مدیریت پرستاری معاونت درمان نادر توکلی بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش -سالن آموزش
206876 مسمومیتهای دارویی مجوز صادر شده کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/16 1402/09/16 1 مدیریت پرستاری نادر توکلی تهران- بیمارستان فیاض بخش -سالن آموزش
204911 کاربرد های بالینی داروی امالیزوماب در بیماریهای آلرژیک برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/25 1402/08/25 1 کلینیک آلرژی بیمارستان رسول اکرم محمدحسن بمانیان تهران ، خیابان ستارخان ، خیابان نیایش ، نبش خیابان منصوری ، بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص،) ساختمان شماره یک طبقه هشتم
206553 مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از جراحی کلکتومی برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/29 1402/08/29 1 بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر فاطمه محدث اردبیلی تهران خ اسدآبادی جنب پارک شفق بیمارستان محب کوثر
205869 اشتباهات در ERCP برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/02 1402/09/02 1 بیمارستان آراد امیرهوشنگ محمدعلیزاده خیابان سمیه بین شریعتی و بهار بیمارستان آراد
205403 مدیریت شوک مجوز صادر شده کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/06 1402/09/06 1 بیمارستان فوق تخصصی بهمن واحد آموزش سید احمد سید مهدی تهران – شهرک غرب –بلوار ایران زمین – بیمارستان فوق تخصصی بهمن
205711 تازه های احیای قلبی و ریوی پایه و پیشرفته درکودکان برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/25 1402/08/25 1 بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) شباهنگ جعفرنژاد اتوبان مدرس - خیابان وحید دستگردی - مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)- سالن بزرگمهر
205721 مراقبت آغوشی مادر و نوزاد (KMC) برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/09 1402/09/09 1 مدیریت پرستاری پریسا محققی شهریار-بیمارستان نورشهریار -سالن آموزش
205958 تازه های ارتوپدی فیکسیشن در پلاتوتیبیا برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/02 1402/09/02 1 بیمارستان شفا - مدیر گروه ارتوپدی دکترابوالفضل باقری فرد تهران - م بهارستان - خ مجاهدین اسلام - جنب مجلس - مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شفایحیائیان - بالای طبقه فیزیوتراپی - سالن کنفرانس مولوی
205959 تازه های ارتوپدی در فیکساسیون برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/09 1402/09/09 1 بیمارستان شفا - مدیر گروه ارتوپدی دکترابوالفضل باقری فرد تهران - م بهارستان - خ مجاهدین اسلام - جنب مجلس - مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شفایحیائیان - بالای طبقه فیزیوتراپی - سالن کنفرانس مولوی
205961 تازه های ارتوپدی در CP برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/16 1402/09/16 1 بیمارستان شفا - مدیر گروه ارتوپدی دکترابوالفضل باقری فرد تهران - م بهارستان - خ مجاهدین اسلام - جنب مجلس - مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شفایحیائیان - بالای طبقه فیزیوتراپی - سالن کنفرانس مولوی
205963 تازه های ارتوپدی در شکستگی سر رادیوس برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/23 1402/09/23 1 بیمارستان شفا - مدیر گروه ارتوپدی دکترابوالفضل باقری فرد تهران - م بهارستان - خ مجاهدین اسلام - جنب مجلس - مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شفایحیائیان - بالای طبقه فیزیوتراپی - سالن کنفرانس مولوی
204925 تازه های ارتوپدی در تصویربرداری های شانه برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/25 1402/08/25 1 بیمارستان شفا - مدیر گروه ارتوپدی دکترابوالفضل باقری فرد تهران - م بهارستان - خ مجاهدین اسلام - جنب مجلس - مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شفایحیائیان - بالای طبقه فیزیوتراپی - سالن کنفرانس مولوی
202849 تفسیر الکتروکاردیوگرام (مقدماتی و پیشرفته ) برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/24 1402/08/24 1 مدیریت پرستاری معاونت درمان بهروز قنبری سرخه حصار -بیمارستان شهید لواسانی -سالن آموزش
206731 تریاز بیمارستانی مجوز صادر شده کارگاه 1402/09/14 1402/09/14 1 مدیریت پرستاری معاونت درمان بهروز قنبری تهران -بیمارستان فیاض بخش -سالن آموزش
206105 آموزش به بیمار مجوز صادر شده کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/29 1402/09/29 1 مدیریت پرستاری بهروز قنبری تهران -بیمارستان هاجر -سالن آموزش
204567 تفسیر گازهای خونی برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/24 1402/08/24 1 بیمارستان لاله سید هاشم سزاوار سیدی جندقی شهرک غرب خیابان سیمای ایران بیمارستان لاله
205528 هورمون درمانی جایگزین پس از یائسگی برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/24 1402/08/24 1 آکادمی علوم صارم ابوطالب صارمی تهران، شهرک اکباتان. انتهای فاز 3، بیمارستان فوق تخصصی صارم، طبقه سوم، سالن آمفی تاتر
206579 پرولاپس ارگان های لگنی و بی اختیاری ادرای در زنان برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/29 1402/09/29 1 آکادمی علوم صارم ابوطالب صارمی تهران، شهرک اکباتان. انتهای فاز 3، بیمارستان فوق تخصصی صارم، طبقه سوم، سالن آمفی تاتر
206237 چگونگی بررسی علل ناباروری در مردان برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/06 1402/09/06 1 آکادمی علوم صارم ابوطالب صارمی تهران، شهرک اکباتان. انتهای فاز 3، بیمارستان فوق تخصصی صارم، طبقه سوم، سالن آمفی تاتر
206243 شکل های گوناگون ناباروری در مردان و نحوه درمان آنها برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/13 1402/09/13 1 آکادمی علوم صارم ابوطالب صارمی تهران، شهرک اکباتان. انتهای فاز 3، بیمارستان فوق تخصصی صارم، طبقه سوم، سالن آمفی تاتر
206246 درمان ناباروری مردان برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/20 1402/09/20 1 آکادمی علوم صارم ابوطالب صارمی تهران، شهرک اکباتان. انتهای فاز 3، بیمارستان فوق تخصصی صارم، طبقه سوم، سالن آمفی تاتر
206255 ترویج تغذیه با شیر مادر و تماس پوست با پوست در ساعت اول تولد برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/28 1402/09/28 1 آکادمی علوم صارم ابوطالب صارمی تهران، شهرک اکباتان. انتهای فاز 3، بیمارستان فوق تخصصی صارم، طبقه سوم، سالن آمفی تاتر
205401 مبانی و مفاهیم کنترل عفونت و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/23 1402/08/23 1 بیمارستان فوق تخصصی بهمن واحد آموزش کورس آقازاده سرهنگی پور تهران – شهرک غرب –بلوار ایران زمین – بیمارستان فوق تخصصی بهمن
205204 دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران برنامه فعال همایش و کنگره 1402/09/08 1402/09/10 3 گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران سید عباس متولیان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های رازی
205758 شناخت عوارض و اصول مراقبتی در جراحی های شکمی برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/25 1402/08/25 1 بیمارستان جم مهدی عالم رجبی خیابان مطهری، خیابان فجر
203712 همایش تازه های قلب و عروق (CCU) برنامه فعال همایش و کنگره 1402/08/24 1402/08/25 2 بیمارستان شریعت رضوی پریسا مرادی مجد تهران
205835 اورژانسهای مامایی برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/23 1402/08/23 1 دانشکده پرستاری و مامایی دعپ ایران مریم کشاورز تهران بزرگراه فتح .نرسیده به تهرانسر.بلوار خلیج فارس. بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش.تلفن برگزار کننده 66265200
203131 کارگاه حفظ و اهمیت کرامت مادری در راستای جوانی جمعیت برنامه فعال کارگاه 1402/08/27 1402/08/29 3 اداره مامایی درمان مریم کشاورز تهران- خ ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خ رشیدیاسمی- دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه ایران
202307 رویکرد های مختلف در درمان چاقی برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/26 1402/08/26 1 انستیتو غدد آزاده متقی میدان آرژانتین - خیابان الوند - خیابان اسفراین - نبش اهورامزدا - هتل اسکان الوند
206678 تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در عفونت های فوقانی و تحتانی دستگاه تنفسی برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/10 1402/09/10 1 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران حمیدرضا اصلانی تهران،بزرگراه شهید همت به سمت غرب،خیابان شهید کبیری طامه(شاهین شمالی) انتهای خیابان شهید بصارتی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
202954 واکسیناسیون برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/26 1402/08/26 1 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران حمیدرضا اصلانی تهران،بزرگراه شهید همت به سمت غرب،خیابان شهید کبیری طامه(شاهین شمالی) انتهای خیابان شهید بصارتی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
204824 پنجمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامائی: "تخصصی شدن" برنامه فعال همایش و کنگره 1402/09/14 1402/09/15 2 حانیه غلام نژاد حانیه غلام نژاد تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خیابان رشید یاسمی-دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران
206141 سرطان اندومتر و مدیریت درمان آن (طبی و جراحی) برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/01 1402/09/01 1 آکادمی علوم صارم شادی ظهوری نیا تهران، شهرک اکباتان. انتهای فاز 3، بیمارستان فوق تخصصی صارم، طبقه سوم، سالن آمفی تاتر
206149 سرطان تخمدان و مدیریت درمان آن برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/08 1402/09/08 1 آکادمی علوم صارم شادی ظهوری نیا تهران، شهرک اکباتان. انتهای فاز 3، بیمارستان فوق تخصصی صارم، طبقه سوم، سالن آمفی تاتر
206169 سرطان واژن و مدیریت درمان آن برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/15 1402/09/15 1 آکادمی علوم صارم شادی ظهوری نیا تهران، شهرک اکباتان. انتهای فاز 3، بیمارستان فوق تخصصی صارم، طبقه سوم، سالن آمفی تاتر
206519 HPV تشخیص، درمان، پیشگیری و مراقبت‌های آن برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/23 1402/08/23 1 بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر علیرضا آموزنده نوباوه یوسف اباد جنب پارک شفق بیمارستان محب کوثر
206636 استئوپروز؛ از تشخیص تا درمان برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/29 1402/08/29 1 بیمارستان فیروزگر ندا حاتمی میدان ولیعصر خیابان کریم خان زند خیابان به آفرین بیمارستان فیروزگر ساختمان طب تسکینی طبقه اول سالن سپهر
205108 NST- ارزیابی سلامت جنین برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/20 1402/09/20 1 اداره مامایی درمان مهتاب متوسلیان شهریار- خ ولیعصر- بیمارستان امام سجاد (ع)
206531 عوارض ناخواسته دارویی(ADR) برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/24 1402/08/24 1 بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر امیر رضازاده یوسف اباد جنب پارک شفق بیمارستان محب کوثر
205722 مراقبتهای تکاملی نوزادان برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/08 1402/09/08 1 مدیریت پرستاری پریسا محققی شهریار-بیمارستان نورشهریار -سالن آموزش
206546 چگونگی اطلاع اخبار ناگوار برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/25 1402/08/25 1 بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر محمدرضا شالبافان یوسف اباد- خیابان اسدآبادی- جنب پارک شفق

 

( وبینار آبان - آذر )

 

شناسه عنوان وضعیت نوع شروع پایان مجری دبیر علمی آدرس
198427 کروماتوگرافی لایه نازک در تشخیص مواد مخدر در ادرار مجوز صادر شده کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/13 1402/09/13 دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی ایران میترا غلامی  
205535 آیین اخلاق حرفه ای و منشور حقوق بیمار برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/24 1402/08/24 مدیریت پرستاری بهروز قنبری https://www.skyroom.online/ch/iums/nursing
207086 بیوفیدبک درمانی در توانبخشی کف لگن مجوز صادر شده کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/16 1402/09/16 مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی، عضلانی و اسکلتی طناز احدی  
206118 راهکارهای مدیریت استرس برای کادر درمان برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/09 1402/09/09 آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایران محمدرضا شالبافان https://www.skyroom.online/ch/iums/ircme
206204 اختلالات شایع روانپزشکی در دوران بارداری برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/23 1402/08/23 موسسه آموزش عالی علوم شناختی محمدرضا شالبافان https://www.skyroom.online/ch/iums/ircme
206369 درمان اعتیاد در دوران بارداری برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/30 1402/08/30 بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر محمدباقر صابری زفرقندی https://www.skyroom.online/ch/iums/mhb
206743 تجویز و مصرف منطقی داروها برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/08/27 1402/08/27 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران مهدی اقسامی https://www.skyroom.online/ch/iums/fdo-private
206764 کاربردهای روش های درمانی غیر دارویی (اعمال یداوی) طب ایرانی در سلامت باروری بانوان برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/13 1402/09/13 دانشکده طب ایرانی مریم تقوی شیرازی https://www.skyroom.online/ch/iums/event
206842 راهکارهای بالینی مبانی نظری و عملی طب ایرانی در سلامت باروری بانوان برنامه فعال کنفرانس علمی یک روزه 1402/09/15 1402/09/15 دانشکده طب ایرانی مریم تقوی شیرازی https://www.skyroom.online/ch/iums/event
206183 اصول درمان ، کلیات و تعاریف دردرمان وابستگی به مواد برنامه فعال سمپوزیوم 1402/08/23 1402/08/23 بیمارستان محب کوثر محمدباقر صابری زفرقندی https://www.skyroom.online/ch/iums/mhb

 

Template settings