جدول دوره ها
ردیف نوع زمان دریافت فایل
18  معرفی و کاربدهای هوش مصنوعی در سلامت پستان و سرطان
 26خرداد

دریافت فایل

17 معرفی و کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی با رویکرد بالینی
19خرداد

دریافت فایل

16
معرفی  کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی با رویکرد بالینی
 

دریافت فایل

15
معرفی و کاربرد های هوش مصنوعی در جراحی
29اردیبهشت

دریافت فایل

14
معرفی و کاربرد های هوش مصنوعی در علوم اعصاب
5خرداد

دریافت فایل

13
معرفی و کاربرد های هوش مصنوعی در سرطان 
22اردیبهشت

دریافت فایل

12
معرفی و کاربرد های هوش مصنوعی توزیع شده و هوش ازدحامی در پزشکی
8 اردیبهشت

دریافت فایل

11
معرفی و کاربرد های هوش مصنوعی در تشخیص زودهنگام بیماری ها و درمان های هدفمند
1 اردیبهشت

دریافت فایل

دریافت فایل

10 هوش مصنوعی در پزشکی با رویکرد بالینی
 25 فروردین

 دریافت فایل

9
شبکه عصبی و پردازش زبان طبیعی
25 فروردین

دریافت فایل

8
پیچیدگی های یادگیری ماشین و مدلسازی داده محور   25 فروردین

دریافت فایل

7
معرفی و کاربردهای هوش مصنوعی و بهینه سازی در پزشکی
19 اسفندماه

دریافت فایل

6
معرفی و کاربرد های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در پزشکی
12 اسفندماه

دریافت فایل

دریافت فایل

5 عملکرد مهارتی دی - اسفند   
4 وبینار دی - اسفند  دریافت فایل 
3 حضوری دی - اسفند دریافت فایل 
2 حضوری آبان - آذر  دریافت فایل
1 وبینار آبان - آذر دریافت فایل 

 

Template settings