واحد برنامه ریزی آموزشی

 

معرفی  اعضای واحد

معرفی واحد 

مسئول واحد

دکتر سارا میرفضلی

اعضای کمیته مرکزی 

دکتر محمد حسین زاده

             دکتر سمیرا سلیمان پور

دکتر ندا رحیمیان

 دکتر مژگان جاودان مسرور

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه :( جهت مشاهده کلیک نمایید) 

 

برنامه‌های درسی، یکی از عناصر کلیدی هر نظام آموزشی محسوب می شوند به طوریکه توانمندی استادان در امر تدریس ارتباط نزدیکی با میزان دانش و مهارت آنان از فرایند برنامه ریزی درسی دارد. برنامه ریزی درسی، تنظیم طرح دوره و درس برای آموزش، موجب پیشگیری از اتلاف وقت و به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی می شود. در مجموع آموزش های مبتنی بر برنامه ریزی و طراحی برنامه ی درسی، اقدامات اموزشی را با تفکر، تصمیم گیری، آینده نگری و حل مشکل، مبتنی بر اصول و روش های علمی، همراه می سازد، کلیه ی فعالیت ها را در مسیر اهداف از پیش تعیین شده سوق می دهد و نهایتاٌ انجام صحیح آن موجب افزایش کارایی و اثربخشی آموزش خواهد شد. از اینرو فرایند آموزش، هنگامی موفق خواهد بود که هدف یا اهداف آموزشی مشخص و مطلوبی را دنبال کند و مبتنی بر اصول، فنون و مهارت های برنامه ریزی درسی باشد. با توجه به آنچه گفته شد و اهمیت برنامه ریزی درسی در موفقیت نظام آموزشی، واحد برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی ایران، وظایف و فعالیت های ذیل را در دستور کار خود دنبال می کند. 

 

 

 

 

فعالیت های واحد

 1. ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی دانشگاه
 2. ارائه مشاوره و مشارکت در راه اندازی رشته های مصوب در دانشگاه
 3. ارائه مشاوره و مشارکت در تاسیس رشته های جدید در دانشگاه
 4. تدوین و بازنگری قالب طرح دوره و طرح درس براساس روش های نوین آموزش

 

 

 

فرم ها و فرایند های واحد

 1. فرآیند تاسیس رشته های جدید (ویژه ضرورت سنجی)
 2. فرآیند راه اندازی رشته های مصوب
 3. فرآیند بازنگری برنامه آموزشی
 4. فرآیند تدوین، بازنگری و تغییرات اصلاحی مصوبات، مقررات و آئین نامه های آموزشی 
 5. فرم درخواست ایجاد برنامه های آموزشی (ویژه ضرورت سنجی) 
 6. فرم های راه اندازی رشته مصوب در دانشگاه 
 7. فرم درخواست راه‌اندازی دوره‌های جدید تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
 8. فرم تدوین برنامه آموزشی جدید
 9. فرم بازنگری برنامه آموزشی
 10. فرم تدوین برنامه آموزشی و ضوابط دوره تکمیلی تخصصی و فوق‌تخصصی
 11. کتاب توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی
 12. سند توسعه متوازن آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 10 آمایشی

فرم های طرح دوره: 

 1.  چارچوب طراحی دوره نظری/عملی 
 2. چارچوب طراحی دوره بالینی (کارآموزی/کارورزی) 

لینک دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 ارتباط با واحد مربوطه : سرکار خانم دکتر سلیمان پور  86702251  

 

 

 

Template settings