معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- معاونان پیشین
معاونان پیشین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۸ | 

دکتر جلیل کوهپایه زاده
از بهمن ۱۳۹۶ تا دی۹۷دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
متخصص داخلی
مسئولیت از سال ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۶
 


دکتر مهدی مقتدایی
فوق تخصص جراحی استخوان
مسئولیت سال ۱۳۹۲
 


دکتر رسول فراست کیش
متخصص بیهوشی
مسئولیت سال ۱۳۹۲
 

دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیلی
متخصص قلب و عروق
مسئولیت ۱۳۸۹
 

دکتر عبدالرضا پازوکی
متخصص جراحی عمومی
مسئولیت سال ۱۳۸۷-۸۹


دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیلی
متخصص قلب و عروق
مسئولیت ۱۳۸۶-۸۷
 


دکتر حسین فراهینی
فوق تخصصی جراحی زانو
مسئولیت سال ۱۳۷۵-۸۴
 


دکتر نور احمد لطیفی
فوق تخصص جراحی ترمیمی
مسئولیت ۱۳۶۸-۷۴
 

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.33205.56236.fa
برگشت به اصل مطلب