معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- اخبار و رویدادها
هفتمین جلسه طرح قدم به قدم برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۸ | 
روابط عمومی معاونت اموزشی دانشگاه-دکتر سمیرا شبستری: ششمین جلسه طرح قدم به قدم در دانشگاه علوم پزشکی ایران در قالب بازدید از دانشکده های منتخب با حضور اعضا اصلی کارگروه در تاریخ ۲۳ مهر ۹۸ برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر شیروانی به جمع بندی اهداف جلسات و مراحل اجرای آن پرداخت. سپس درخصوص مقدمات و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه تدوین صلاحیت های پایه مقاطع تحصیلات تکمیلی توضیحاتی بیان گردید و در ادامه معاونین آموزشی و برخی مدیران گروه های آموزشی دانشکده های منتخب؛ سوالاتی در مورد ملزومات شرکت در کارگاه و اجرای فرایند مذکور مطرح نمودند. پس از آن اعضا کارگروه پیرامون اهمیت صلاحیت های پایه در روند دستیابی به توانمندی حرفه ایی دانشجویان مطالبی را ارائه کردند. سپس بحث و تبادل نظر بین اعضاء جلسه صورت گرفت.
در این جلسه مقرر شد در راستای اجرای طرح قدم به قدم اسامی اعضای هیت علمی پاسخگو و علاقمند به شرکت در کارگاه به کارگروه اعلام گردد. همچنین مقرر شد ملزومات و مستندات به اطلاع شرکت کنندگان در کارگاه رسانیده شود.
گفتنی است کارگاه مربوط به طرح قدم به قدم جهت تدوین صلاحیتهای پایه مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران مورخ ۲۸ مهر ماه برگزار خواهد گردید. هدف اصلی از برگزاری این کارگاه تسهیل تدوین مسیرهای آموزشی و کاهش مشکلات آموزشی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.91681.fa
برگشت به اصل مطلب