معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- اخبار و رویدادها
وبینار سراسری دانش پژوهی آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۷ | 
نشست وبیناری دانش پژوهی آموزشی در تاریخ ۱۴مهر۹۸ از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، دبیر محترم هیات ممیزی، اعضا محترم هیات ممیزه و نماینده مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد. در این نشست که از سوی وزارت بهداشت برگزار شد، موضوع بند ۶ ماده ۲ آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی و جدول معادل سازی دانش پژوهی مصوبه هیات ممیزه مرکزی مورخ ۹مرداد۹۸ ارائه و ابهامات موجود در این خصوص توسط دکتر عظیم میرزازاده رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شرح داده شد.
گفتنی است بر اساس شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی، چنانچه فعالیت آموزشی تمام معیارهای گلاسیک را دارا باشد امتیاز آن می تواند در ماده ۳ آیین نامه ارتقا اعضا هیات علمی (حداکثر تا ۵۰ درصد امتیاز لازم اعم از شرطی و غیرشرطی) لحاظ شود. شیوه نامه جدید در وبسایت واحد دانش پژوهی دانشگاه زیرمجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در دسترس است.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.91081.fa
برگشت به اصل مطلب