معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- اخبار و رویدادها
نشست مشترک معاونت آموزشی و دانشکده بهداشت در راستای اجرایی سازی بسته های تحول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ | 
روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه- فرشاد پوررسول: نشست مشترک معاونت آموزشی و دانشکده  بهداشت در راستای اجرایی سازی بسته های تحول در تاریخ ۲۵ شهریور۹۸  در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر علی مظاهری نژاد سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه هدف از برگزاری سری نشست های مشترک بین معاونت آموزشی با دانشکده ها و مراکز را تشریح کرد و  سپس خواستار پیگیری مجدانه و مشارکت حداکثری اعضای هیئت علمی در استقرار بسته های تحول در دانشکده ها شد.
در ادامه دکتر رسول یاراحمدی رئیس دانشکده بهداشت به ذکر فعالیت های صورت گرفته در دانشکده بهداشت در چارچوب مفاد تفاهم نامه فی مابین پرداخت و با اعضای جلسه به مشارکت و هم اندیشی در جهت رفع برخی از چالش هایی که تاکنون با آن روبرو بود با اعضای جلسه به مشارکت و هم اندیشی پرداخت.
گفتنی است مقرر شد برنامه عملیاتی ۶ ماهه دوم سال توسط کارگروه های دانشکده تدوین و به دبیرخانه تحول ارسال گردد. همچنین پیگیری پرداخت اعتبار دوم تفاهم نامه به دانشکده در دستور کار مدیریت امور مالی معاونت قرار گرفت. 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.89623.fa
برگشت به اصل مطلب