معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- اخبار و رویدادها
ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی مراکز دارای احکام تائید یکساله و اخطار آموزشی انجام شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۳ | 
روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه – مرجان عباس زاده توسلی: دور دوم ارزیابی اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی دارای احکام تائید یکساله و اخطار آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.
در راستای اجرای برنامه اعتبار بخشیآم آم ت  آموزشی و به منظور بررسی نحوه تحقق استانداردهای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ارزیابی بیرونی مراکز آموزشی و درمانی دارای احکام تائید یکساله و اخطار آموزشی با حضور تیم ارزیاب بیرونی متشکل از ارزیابان دانشگاه­های تهران، شهید بهشتی، ارتش، بقیه ا... الاعظم و گلستان انجام شد. در جلسه اختتامیه ارزیابی ها  که روز سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸  با حضور دکتر علی مظاهری نژاد سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعضای تیم ارزیاب و معاونین آموزشی مراکز آموزشی و درمانی تابعه در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد سرپرست و اعضای تیم ارزیاب، گزارش بازدید از مراکز آموزشی درمانی  را ارائه نمودند.
دکتر غلامرضا محسنی سرپرست تیم ارزیاب، باتوجه به تجربه ارزیابی اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی و درمانی متعدد در کشور، عدم سنجه خوانی صحیح، اسکن مطالب بی ربط، بارگذاری مستندات زیاد را  از مشکلات اکثر دانشگاه­ها بیان کرد و اظهار داشت که در ترمینولوژی لازم است به اشتراک نظر برسیم. وی همچینن اظهار داشت که در بحث بیمارستان های مستقل که در تعدادی از دانشگاه­های علوم پزشکی کشور اجراء شده است چارت مراکز با استانداردهای اعتبار بخشی مطابقت نداشته و این مراکز امتیاز برخی از استانداردها را دریافت نخواهند کرد.
گفتنی است اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی، یکی از بسته های طرح تحول و نوآوری در نظام آموزش پزشکی است که خروجی مورد انتظار این بسته، ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه ها و دانشکده­های علوم پزشکی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، ایجاد فضای رقابتی سازنده در دانشگاه و موسسات و مراکز آموزشی و درمانی و تضمین و ارتقاء کیفیت برنامه ها و فرآیند های آموزش عالی می باشد.


نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.89151.fa
برگشت به اصل مطلب