معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- اخبار و رویدادها
برگزاری جلسه بررسی نتایج امکان سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۱ | 
جلسه بررسی نتایج امکان سنجی، بازدیدها و گزارشات به عمل آمده با حضور دکتر علی مظاهری نژاد سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه،  دکتر متولیان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر علی کبیر مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، رؤسای دانشکده ها و مدیران عامل مراکز آموزشی درمانی در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۸ برگزار شد.
این جلسه با هدف بهبود کیفیت آموزش بالینی در کلیه مقاطع آموزشی و به منظور هم افزایی و استفاده بهینه از امکانات موجود در مراکز آموزشی درمانی برگزار شد که در آن گزارشی از نتایج به دست آمده از برنامه ریزی های مناسب و  تامین امکانات آموزشی ارائه گردید. همچنین در این جلسه به موضوعاتی از قبیل رعایت عدالت بین دانشجویان کلیه رشته ها و مقاطع، پایبندی به تفاهم نامه های منعقده در بین مراکز، امکان استقرار اعضای هیئت علمی در مراکز و اولویت بخشیدن به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به سایر مراکز در استفاده از امکانات آموزشی در بیمارستان ها اشاره شد.
در این جلسه دکتر علی مظاهری نژاد در خصوص بین الملل سازی و تربیت دانشجویان اتباع خارجی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تاکید بسیار کرد و همچنین دکتر متولیان نیز به تخصیص اعتبارات پژوهشی به مراکز درمانی به منظور اجرای طرح های پژوهشی اشاره کرد.
دکتر انوشیروانی مسئول آموزش مداوم معاونت آموزشی دانشگاه به توضیح در خصوص برگزاری برنامه های مهارتی و حرفه ای پرداخت و بیان داشت که در حال حاضر در چند مرکز آموزشی درمانی این برنامه ها در حال ارائه هستند.
در پایان افراد حاضر در جلسه به بیان پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.88958.fa
برگشت به اصل مطلب