معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- اخبار و رویدادها
نشست مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش با مدیر مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۳۱ | 
 روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه- مهشید دارابیگی: نشست مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش با مدیر مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه در تاریخ ۳۰ تیر ۹۸ برگزار شد.
در این جلسه دکتر علی کبیر مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه همکاری بین مدیریت بخش های مختلف دانشگاه را ضروری دانست و افزود با همکاری های مشترک می توان برنامه هایی مانند آموزش پاسخگو را اجرایی کرد و زمینه ایجاد هم افزایی را در دانشگاه فراهم کرد.
همچنین در این جلسه دکتر  امیر حسین جلالی ندوشن مدیر مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه، پیشنهادهای ارزنده ای با موضوعات skill lab، برگزاری دوره های کوتاه مدت و آموزش های مهارت های حرفه ای با همکاری مشترک دو معاونت آموزشی و اجتماعی ارائه داد.
گفتنی است که مقرر گردیده است که  نشست های مشترک بین دو معاونت اجتماعی و آموزشی ادامه یابد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.86950.fa
برگشت به اصل مطلب