معاونت آموزشی دانشگاه- اخبار و رویدادها
اطلاعیه مربوط به متقاضیان مهمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه:
http://crtha.iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.100958.fa
برگشت به اصل مطلب