دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مرکز آموزش مجازی
  • مرکز مطالعات و توسعه آموزش
  • امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • مرکز مهارت حرفه ای و آموزش مداوم
  • استعدادهای درخشان
  • امور هیات علمی
  • فناوری اطلاعات

ایده های نوآورانه کارکنان


کد رهگیرى این فرم: P592-F593-U0-N709684          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات فردی ارائه دهنده

نام و نام خانوادگی
کدملی
رشته تحصیلی
محل خدمت
شماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
:: مشخصات ایده

عنوان ایده
چرا این ایده به ذهن شما رسید؟
به نظر شما ساده¬ترین روش برای اجرای ایده شما چیست؟
به نظر شما چه امکاناتی (تجهیزات،نیروی انسانی و...)برای اجرای ایده شما ضروری است؟
آیا تا کنون ایده خود را در جایی مطرح کرده اید؟