دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

ارزیابی فعالیت های معاونت آموزشی


کد رهگیرى این فرم: P490-F486-U0-N315382          
[ چاپ فرم ]
باسلام و احترام خدمت شما کاربر گرامی
لطفا بانظرات پیشنهادی خود، جهت رفع معایب و ارتقاکیفی سایت، این معاونت را مطلع فرمائید
محتوای سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه دسترسی به اطلاعات درخواستی را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوب
متوسط
ضعیف
طراحی و گرافیک سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوب
متوسط
ضعیف
جذابیت تصویری و نگارشی را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوب
متوسط
ضعیف
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص فعالیت های معاونت آموزشی دانشگاه در باکس زیر مرقوم فرمائید