دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات


فراخوان درج مقالات علمی در فصلنامه زمستان معاونت آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱ | 
به گزارش واحد رسانه و انتشارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، از تمامی علاقه­ مندان حوزه آموزش پزشکی دعوت می­شود مقالات علمی خود جهت انتشار در فصلنامه­ ی زمستان معاونت آموزشی حداکثر تا تاریخ ۱۵ دی از طریق ایمیل edc.iumsgmail.com ارسال کنند.
محورهای مورد پذیرش
 •          آموزش پزشکی پاسخگو
 •          مرجعیت علمی
 •          روش‌های نوین تدریس
 •          ارزشیابی و اعتباربخشی برنامههای آموزشی
 •          مطالعات تطبیقی در آموزش پزشکی
 •          آینده آموزش پزشکی
 •          فناوریهای نوین در آموزش پزشکی
 •          برنامهریزی درسی
 •          ارزشیابی استاد و دانشجو
 •          تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
 •          آموزش در دانشگاه­های نسل سوم و چهارم
 •          مدیریت آموزشی
 •          نظام ارزیابی و آزمونها
 •          کیفیت خدمات آموزشی
 •          مطالعات بینرشتهای در علوم پزشکی
 •          اخلاق حرفهای و حرفهایگری
 •          برنامهی درسی پنهان
 •          آموزش مجازی
 •          آموزش پزشکی ‌پایدار
 •          روانشناسی شناختی و تربیتی در آموزش پزشکی
 متن مقاله بایستی متشکل از چکیده، مقدمه، روش پژوهش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری در صورت لزوم و منابع باشد.
بدین‌وسیله از کلیه اندیشمندان و پژوهشگران اعم از استادان، مدیران، دانشجویان، کارشناسان و علاقه‌مندان در این حوزه دعوت به عمل می‌آید مقالات علمی خود را از طریق ایمیل به آدرس edc.iumsgmail.com ارسال کنند.

 

کلیدواژه ها: مقاله | علمی –پژوهشی | معاونت آموزشی | دانشگاه علوم پزشکی ایران |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 312 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر