دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات


برنامه توانمندسازی مدیران آموزشی با استفاده از تکنیک مرکز سنجش شایستگی به صورت پایلوت برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۰ | 
روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه- سمیه علیزاده: برنامه توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه با استفاده از تکنیک مرکز سنجش شایستگی به صورت پایلوت با همکاری گروه آموزش پزشکی و مرکز مطالعات توسعه دانشگاه در تاریخ ۱۶ مرداد در گروه آموزش پزشکی برگزار شد. این برنامه در راستای توانمندسازی مدیران آموزشی در خصوص شایستگی های مهارت های ارتباطی، تفکر سیستمی، حل مسئله برگزار شد. شرکت کنندگان این برنامه ۵ نفر از مدیران گروه های آموزشی و مدیران دفاتر مطالعات و توسعه دانشگاه بودند. ارزیابی شایستگی ها توسط تیم ارزیابان متشکل از دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی مدیر گروه آموزش پزشکی، دکتر زهره سهرابی عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی، دکتر علی کبیر مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دکتر سلیمه گوهری نژاد عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه در دو ایستگاه، اندیشه ( تفکر سیستمی- حل مسئله) و ایستگاه مهارت های ارتباطی انجام شد.
گفتنی است پس از اتمام برنامه شرکت کنندگان با ارائه بازخورد مطلوب خواستار تداوم و اجرای برنامه های مشابه شدند.

 

کلیدواژه ها: برنامه توانمندسازی مدیران آموزشی | معاونت آموزشی | دانشگاه علوم پزشکی ایران | مرکز سنجش شایستگی ها |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1777 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر