دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات


نشست معاون آموزشی دانشگاه با ریاست، معاونین و اعضای هیئت علمی مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 
نشست معاون آموزشی دانشگاه با ریاست، معاونین و اعضای هیئت علمی مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان در روز شنبه مورخ 19 خرداد 1397 در بیمارستان آموزشی درمانی شفا یحیائیان برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر کوهپایه زاده معاون آموزشی دانشگاه در مورد دستورالعمل بیمارستان های مستقل و چالش های اجرایی آن از جنبه آموزش توضیحات مبسوطی را ارائه داد و سپس از اعضای هیئت علمی خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح نمایند. معاون آموزشی دانشگاه اضافه کرد با بازنگری در این دستورالعمل درصدد هستیم که برای آموزش بالینی دانشجویان در مقاطع مختلف فرایندهایی را تعریف نماییم که دانشجویان از آموزش بیشترین بهره­ وری را داشته باشند. همچنین به استانداردهای آموزش بالینی کوچکترین لطمه ای وارد نگردد و مطالبات از بیمارستان از دید آموزشی شفاف گردد. وی برگزاری این جلسات را موجب تدوین و اجرای هماهنگ سیاست گذاری ها در سیستم آموزشی ذکر کرد و تاکید کرد که به علت اینکه دیدگاه آموزشی و درمانی همیشه در کنار یکدیگر هستند، اعضای هیئت علمی مستقر در بیمارستان ها با اشتراک گذاشتن تجربیات خود در این جلسات، در اجرای موفق دستورالعمل بیمارستان های مستقل سهم عمده ای خواهند داشت.
معاون آموزشی دانشگاه همچنین با توضیح در مورد کمیته نقل و انتقال اعضای هیئت علمی با حضور ذینفعان تصریح کرد که با تشکیل این کمیته مشکلات ارائه خدمات آموزشی و درمانی اعضای هیئت علمی تا حدود زیادی مرتفع خواهد گشت.
دکتر داود جعفری کردلو رئیس بیمارستان شفا یحیائیان نیز در این جلسه ضمن بیان تاریخچه بیمارستان و  بیان مزایا و اثرات سوء دستورالعمل بیمارستان های مستقل به تشریح رشته های آموزشی موجود و مقاطع تحصیلی موجود در بیمارستان پرداخت.
دکتر کوروش منصوری رئیس بخش طب فیزیکی و توانبخشی نیز در رابطه با مسائل آموزش بالینی دانشجویان دانشکده توانبخشی گفت این بیمارستان در خصوص آموزش دادن به این دانشجویان مشکل خاصی ندارد لیکن آموزش بالینی در این زمینه بایستی با ارائه خدمات به بیماران همراه شود که با برگزاری جلسات مشترک با اساتید دانشکده نگرانی های موجود در این خصوص حل خواهد شد.  
در این جلسه هم چنین به مشکلات اعضای هیئت علمی  و راه حلهای ممکن توسط معاونت آموزشی پرداخته شد.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1708 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر