دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مرکز آموزش مجازی
  • مرکز مطالعات و توسعه آموزش
  • امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • آموزش مداوم
  • استعدادهای درخشان
  • امور هیات علمی
  • فناوری اطلاعات
سامانه نظام پیشنهادات


دستور العمل شماره دو نحوه فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیم سال دوم ۹۸-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/3/19 | 
با توجه به ادامه پاندمیک کرونا ویروس جدید و پیرو دستورالعمل شماره ۱ ، دستورالعمل شماره ۲  نحوه ادامه فعالیت های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال دوم ۹۹-۹۸  در تاریخ ۱۳/۰۳/۹۹ به دانشکده ها ابلاغ گردید.
با توجه به ادامه شیوع کرونا ویروس جدید و با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نحوه ادامه فعالیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری مناسب و با توجه به محدودیت های خوابگاهی، در تاریخ ۱۳/۰۳/۹۹  به دانشکده ها ابلاغ گردید. بر اساس این دستورالعمل حضور دانشجویان در طی سه بازه زمانی از: ۱۷ خرداد، ۳۱ خرداد و ۱۷ تیر تعریف گردیده است و اولویت برگزاری امتحانات، به صورت غیر حضوری ذکر گردیده است.
پیرو دستورالعمل شماره ۱۴۰/۱۰۰/د مورخ ۲۳/۱/۹۹ معاونت محترم آموزشی دانشگاه و نامه­های شماره ۲۶۵/۵۰۰/د مورخ ۴/۲/۹۹ و شماره ۷۰۷/۵۰۰/د مورخ ۶/۳/۹۹ وزارت متبوع،  موارد زیر به عنوان دستورالعمل نحوه ادامه فعالیت آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ به دانشکده ها ابلاغ گردید.

۱.برگزاری کلیه دروس نظری در تمامی مقاطع مختلف تحصیلی به صورت مجازی همچنان ادامه یافته و اساتید محترم موظف به اتمام محتوای نظری دروس قبل از برگزاری امتحانات هر مقطع و ترجیحا" تا نیمه تیرماه می­باشند. نحوه برگزاری این کلاسها همانند موارد اعلامی قبلی، به صورت بارگذاری فایل­های آموزشی و برگزاری کلاسهای آنلاین می­باشد.
۲.ادامه روند فعالیت آموزشی دانشگاه برای سایر موارد آموزشی در سه مرحله زمانی: ۱۷ خرداد الی ۳۰ خرداد، ۳۱خرداد الی ۱۵ تیر و ۱۷ تیر الی ۱۷ مرداد سال ۹۹ می­باشد.
۳.شروع کارآموزی دانشجویان رشته پزشکی از تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹  و در صورت لزوم به صورت فشرده و بر اساس برنامه ریزی و مدیریت دانشکده پزشکی خواهد بود. تمهیدات لازم جهت اسکان این گروه دانشجویان در خوابگاه فراهم گردیده و دانشجویان مذکور تا زمان اعلام اتمام کارآموزی در خوابگاه حضور خواهند داشت.
۴- دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که برای اتمام مراحل اجرایی پایان نامه و یا رساله خود "ضرورت" به حضور در مراکز تحقیقاتی و یا آزمایشگاهی دانشگاه و دانشکده ها را دارند از تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ امکان حضور خواهند داشت. برای اسکان این دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی تمهیدات لازم صورت گرفته و انتظار این است که مراحل اجرایی پایان نامه و رساله را پیش برده و یا به اتمام برسانند. در صورتیکه بر اساس گزارش اساتید راهنما و یا مدیران گروههای آموزشی، فعالیت اجرایی پایان نامه دانشجو حداکثر تا ۱۵ تیر ۹۹ مسکوت بماند، این دانشجو موظف به تخلیه خوابگاه خواهد بود.
۵- کلاسهای عملی و رفع اشکال دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که در مرحله آموزشی (ارشد و دکترای تخصصی) می­باشند از تاریخ ۳۱ خرداد الی ۱۵ تیر برگزار خواهد شد. مدیریت زمانبندی و یا گروه بندی و یا سایر موارد این دانشجویان با گروههای آموزشی و معاونین محترم آموزشی دانشکده ها می­باشد اما در هر صورت گروههای آموزشی باید به گونه­ای برنامه ریزی نمایند تا کلیه کلاسهای مورد نظر تا تاریخ ۱۱ تیر به اتمام برسند. امتحانات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از تاریخ ۱۲ الی ۱۵ تیر به صورت حضوری و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهند شد. قابل ذکر است گروههای آموزشی می­توانند در صورت اتمام محتوای آموزشی، با موافقت دایره امتحانات در هر دانشکده، امتحانات دروس مختلف دانشجویان تحصیلات تکمیلی را زودتر از زمانبندی ارایه شده برگزار نمایند و یا بر حسب صلاحدید مدرس، از سایر روش­های ارزشیابی دانشجو استفاده شود تا به اینصورت تعداد جلسات امتحان حضوری در بازه زمانی یاد شده به حداقل برسد.
۶- از تاریخ ۱۷ تیر الی ۱۷ مرداد ۹۹، کارآموزی دانشجویان غیر پزشکی، کلاسهای عملی و جلسات رفع اشکال دانشجویان دکترای حرفه­ای و کارشناسی برگزار می­گردند. برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی در مرحله علوم پایه بر اساس برنامه تنظیمی توسط دانشکده پزشکی خواهد بود. همچنین با توجه به محدودیت های فضای خوابگاه در شرایط بحران بیماری کوید ۱۹،  اولویت حضور با دانشجویان سال آخر برای اتمام تحصیل خواهد بود. مدیریت برگزاری مناسب کارآموزی دانشجویان غیر پزشکی با گروههای آموزشی بوده و مناسب است به صورت فشرده و با استفاده از تمامی ظرفیت­های موجود و استفاده از ساعت های بیشتر آموزشی در طی روز، به نحوی برنامه ریزی شود که سلامت دانشجویان دچار تهدید نگردد.
۷ - گروههای آموزشی می­توانند از ۳۱ خرداد ۹۹، کارآموزی دانشجویان غیر پزشکی که نیاز به خوابگاه دانشجویی ندارند را با تعامل با مراکز آموزشی مورد نظر، و در صورت لزوم به صورت فشرده شروع نمایند. در هر صورت حفظ سلامت دانشجویان در اولویت می­باشد.
۸- برگزاری امتحانات دانشجویان دکترای حرفه­ای و کارشناسی از ۱۹ الی ۳۱ مرداد خواهد بود که در صورت لزوم تا اولین هفته شهریور ۹۹ نیز می تواند ادامه یابد. در صورتیکه امکان برگزاری امتحانات تا ۱۹ مرداد به صورت مجازی فراهم شود، اولویت با آن خواهد بود. به هر حال بر حسب صلاحدید مدرس، از سایر روش­های ارزشیابی دانشجو استفاده شود تا به اینصورت تعداد جلسات امتحان در بازه زمانی یاد شده به حداقل برسد در غیر اینصورت به منظور برنامه ریزی مناسب­تر امتحانات، اساتید محترم هر درس باید "اعلام اتمام محتوای آموزشی خود و آمادگی برگزاری امتحان" را از طریق مدیریت گروه به معاونت آموزشی دانشکده اعلام نمایند.
۹- دروسی که در موعد مقرر به اتمام نرسند توسط معاونت آموزشی دانشگاه بر اساس تعداد فایل های بارگذاری شده، تعداد کلاسهای مجازی برگزار شده و ... ارزیابی شده و برحسب مورد "حذف" و یا "ناتمام" اعلام می­گردند. واضح است که در صورت حذف و یا اعلام ناتمام شدن درس، فعالیت آموزشی مدرسین بر اساس مصوبات قبلی اعلامی از طرف معاونت آموزشی، ارزشیابی خواهند شد. 
۱۰- فعالیت دانشجویان برای جلسات دفاع از پروپوزال، پایان نامه یا رساله تحقیقاتی تابع موارد ذکر شده در دستورالعمل ۱۴۰/۱۰۰/د مورخ ۲۳/۱/۹۹ معاونت آموزشی دانشگاه می باشد.
۱۱-  بازه های زمانی ذکر شده در این دستورالعمل، سقف زمانی مورد نظر بوده و همچنان که ذکر گردید، گروههای آموزشی می­توانند بر اساس امکانات و مدیریت خود، هریک از موارد ذکر شده را زودتر از موعد مقرر اجرا نمایند. همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه نیز می­تواند در برنامه آموزشی و امتحانی قرار گیرد.
۱۲- با توجه به دستورالعمل های ابلاغی وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران می­توانند حداکثر تا ۳۱ خرداد ۹۹، درخواست­های حذف به صورت تک درس و یا حذف نیمسال دوم ۹۹-۹۸ بدون احتساب در سنوات را براساس روش­های مصوب معاونت آموزشی و تکمیل فرم مربوطه به معاونت های آموزشی دانشکده ارایه دهند.
* تاکید می­گردد اولویت در هر حالتی، حفظ سلامتی دانشجویان بوده و در خواست می­گردد دانشکده­ها برای برگزاری کلاسهای عملی، رفع اشکال و یا برگزاری امتحانات تمهیدات لازم را در این خصوص به عمل آورند. بر حسب ابلاغیه­ها و یا دستورالعمل های بعدی ستاد ملی مبارزه با کرونا، هرگونه تغییر در موارد این دستورالعمل در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.
                                            
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1212 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر