سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

دکتر محمد حسین زاده داورزنی

استادیار،MD,Ph.D آموزش پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۲۲۲۷

hosseinzadeh.mo@iums.ac.ir

  •  رزومه
   

معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دریا دخت مسرور

شماره تماس: ۸۶۷۰۲۷۲۳

رزومه: فارسی - لاتین

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1991 ، رسماً فعالیت خود را با اهداف آموزش اساتید ، تدوین برنامه درسی ، ارزیابی و پژوهش در آموزش آغاز کرد. اولین همایش ملی آموزش پزشکی با پیشنهاد اعضای این مرکز و با همکاری وزارت بهداشت و دانشکده پرستاری برگزار شد. طی سالهای بعد ، این مرکز نقش فعالی در پیشرفت آموزش در کشور داشت. بررسی چارچوب تدوین برنامه درسی ، تدوین برنامه درسی دوره های کارشناسی ارشد و ددکتری آموزش پزشکی ، تنظیم دوره ها ، برگزاری ارزیابی ملی صلاحیت بالینی ، برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های ارتباطی بین پزشکان و بیماران و برگزاری کارگاه های در دانشگاه های مختلف سراسر کشور،  از جمله فعالیت های این مرکز است

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش

Template settings