معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- اخبار و رویدادها
برگزاری جلسه شورای HSR معاونت آموزشی- مربوط به فراخوان چهارم "

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۰ | 
جلسه بررسی طرح های HSR آموزشی در تاریخ ۱۹/۴/۹۷ با حضور اعضای محترم شورای HSRآموزش برگزارشد. در این جلسه ۶ طرح ارسالی مورد بررسی قرار گرفت و ۳ طرح تایید و به شورای HSR دانشگاه ارسال شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.67195.fa
برگشت به اصل مطلب