معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
​سومین جلسه هماهنگی کارگروه های تحول و نوآوری آموزش برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
سومین جلسه هماهنگی کارگروه های تحول و نوآوری آموزش برگزار شد
 
سومین نشست کارگروه های تحول و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران روز چهارشنبه ۱۵/ ۶ /۹۶ از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰  در محل سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار گردید. این نشست با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه آقای دکتر سلطانی عربشاهی برگزار گردید .  ایشان در ابتدای جلسه ضمن اثر بخش دانستن طرح تحول در حیطه آموزش در خصوص اقداماتی که در راستای تحقق هر یک از اهداف باید پرداخته شود به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین به اجرای طرح "اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی" که ماموریت ویژه واسپاری شده به دانشگاه علوم پزشکی ایران است اشاره نمودند و اجرای بدون وقفه و در کوتاه ترین زمان ممکن را مورد توجه قرار دادند.  همچنین از همه همکارانی که در پیشبرد اهداف این طرح در دانشگاه همت می گمارند، تشکر نمودند.
در ادامه جلسه کارگروه پایش، ضمن مرورگزارش منتشر شده از وضعیت عملکرد دانشگاه در بازه زمانی سه ماهه اول سال، به معرفی هر یک از نشانگر های مورد نیاز در بازه زمانی سه ماهه دوم سال برای بارگذاری در سایت پایش وزارت بهداشت پرداختند.
سپس در مدت ۷۰ دقیقه و به منظور بررسی فعالیت های در دست اقدام، هر یک از کارگروه ها در مدت ۵ الی ۷ دقیقه در مورد فعالیت­های در دست پیگیری خود به ارائه گزارش پرداختند. 
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.54555.fa
برگشت به اصل مطلب