معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
فراخوان چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.54526.fa
برگشت به اصل مطلب