معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
​قابل توجه پذیرفته شدگان دوره MPH سال تحصیلی ۹۷-۹۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره MPH سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مهلت ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان دوره MPH تا پایان روز چهارشنبه (تاریخ ۱۵/۶/۹۶) تمدید شد. 

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.54403.fa
برگشت به اصل مطلب