دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • منوی 8 (مخفی)


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

درباره معاونت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۸ | 
AWT IMAGE


نام : جلیل

نام خانوادگی: کوهپایه زاده  
Name: Jalil         
Surname: Koohpayehzadeh Esfahani
                                                                                    
 
Date of birth: 1969
Marital status:
Single q marriedþ
Current academic ranking:
Instructorq Assistant Profq Associate Profq  Professorþ
E-mail:koohpaye.j@iums.ac.ir
Jkuhpayeh @ yahoo.com
Koohpaye.j@iums.ac.ir
Education:
1. General Practitioner From Azad University in 1375(1996)
2. Community  Medicine from IUMS in 1380 (2001)
Certification & awards:
A. Participated Courses:
1. Master of Public Health in Tehran UniversityMedical Science (1999)
2. Research MethodologyCourse in IUMS (2000)
3. Neonates Rescucitation Workshop (1997) in Tehran
4. Evidence based medicine workshop in SBUMS(2001)
5. OSCE workshop in TUMS (2002)
6. Evidence based medicine workshop in SUMS byWHO(2006)
7. National & International classification courses(2005)

B. Awards:
1. Top student at General Practitioner level (1996)
2. Third Student in Community Medicine board examinations (2001)
3. Top Student Community Medicine in IUMS (2001)
4. Team physical developing course by FIMS in Tehran (2003)
5. Team physical Advanced course by FIMS in Tehran (2004)
6. Sport Biomechanics workshop in shiraz (2001)
7. Sport Pathology workshop in shiraz (2001)
8. Sport nutrition workshop in shiraz (2001)
9. National & International classifier in para shooting sport (2005)
10.Shooting jury class B(2006)

Publications:
A. Articles:
 
ردیف Article Journal Year Author
Places
Corresponding
A.*
ISI PubMed Impact Factor
1

Gender-specific changes in physical activity pattern in Iran: national surveillance of risk factors of non-communicable diseases (2007-2011)

International Journal of Public Health 2014 1 - Pubmed 1.996
2 Assessing validity and reliability of Dundee ready educational environment measure (DREEM) in Iran Medical Journal of Islamic Republic of Iran 2014 1 - Pubmed
3 Validity and reliability of activities coaching context questionnaire Medical Journal of Islamic Republic of Iran 2014 1 - Pubmed
4 Evaluation of the Growth Process of Infants Conceived by Assisted
Reproductive Techniques at Royan Institute from Birth to 9 Months
Iranian Journal of Pediatrics 2011 3 - Pubmed
5 Prelinguistic Behavior of Infants of Assisted Reproductive Techniques Iranian Journal of Pediatrics 2012 4 - Pubmed
6 Serum Cholesterol Level Nomograms for Iranian Population; Suggestion for National Cut-Offs
 
Iranian Journal of Public Health 2013 8 - Pubmed
7 Serum HDL-C level of Iranian adults: results from sixth national Surveillance of Risk Factors of Non-Communicable Disease Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2014 5 - Pubmed
8 Trends in the prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in association with obesity in Iran: 2005-2011. Diabetes Research Clinical Practice 2014 3 - Pubmed 2.741
9  Oral hygiene status in a general population of Iran, 2011: a key lifestyle marker in relation with common risk factors of non-communicable diseases
 
International journal of health policy and management 2015 3 -- Pubmed
10 National and Sub-national Prevalence, Trend, and Burden of Metabolic
Risk Factors (MRFs) in Iran: 1990 – 2013, Study Protocol
Archives of Iranian Medicine 2014 7 - Pubmed
11 Measuring Evidence-based Decision Making Capacity in Public Health Managers of Kermanshah University of Medical Sciences 2013-2014 Education  Research Medical Sciences 2014 1 - Google Scholar
12 Assessment of self-medication of the elderly in urban care homes by using health belief model Journal of Research & Health 2014 4 - EBSCO
13 Perinatal Outcomes of Newborn Infants Conceived by Assisted
Reproductive Techniques in Royan Institute
International Journal of Fertility and Sterility 2009 4 - Pubmed
14 Investigation of Educational Climate in Major Clinical Wards in
Iran University of Medical Sciences (IUMS) Based on DREEM Model
Journal of Medical Education 2008 2 - IMEMR
15 Association betwen Major Non-communicable Diseases Risk Factors and Fasting Blood Glucose in Iran: Comparison of Two Techniques,with and Without Dichotomizing the Response British Journal of Medicine & Medical Research 2014 3 - EBSCO
16 The effect of multi-media educational software on learning basic principles of Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR) in Nursing Students
 
Iranaian Journal Critical Care Nursing 2014 1 - Google Scholar
17 BLOOD PRESSURE PERCENTILES BY AGE AND
BODY MASS INDEX FOR ADULTS
EXCLI Journal 2015 5 - ISI 0.857
Psychometric analysis of the ambulatory care learning education
environment measure (ACLEEM) in Iran
Medical Journal of Islamic Republic of Iran 2015 2 -* Pubmed
A Comparative Study of Whole Body Vibration Training and
Pelvic Floor Muscle Training on Women's Stress Urinary
Incontinence: Three- month Follow- up
Journal of Family and Reproductive Health 2015 3 Pubmed
Assessing Factors Related to Waist Circumference and Obesity:
Application of a Latent Variable Model
Journal of Environmental and Public Health 2015 2 Pubmed
 Obesity and Related Factors in Iran: The STEPS Survey, 2011 Iran Red Crescent Med Journal 2015 2 Pubmed
Comparison of quality of clinical supervision as perceived by
attending physicians and residents in university teaching hospitals
in Tehran
Medical Journal of Islamic Republic of Iran 2015 3 - Pubmed
A comparison between the two methods of magnesium sulfate administration for duration of 12 versus 24 h after delivery in patients with severe preeclampsia.
 
J Matern Fetal Neonatal Med 2015 2 - Pubmed
Twenty-year dynamics of hypertension in Iranian adults: age, period, and cohort analysis J Am Soc Hypertens 2015 7 ISI/Pubmed 2.69
QUALITY OF LIFE, WORK ABILITY AND OTHER
IMPORTANT INDICATORS OF WOMEN’S
OCCUPATIONAL HEALTH
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2016 3 ISI/Pubmed 0.695
Awareness, Treatment and Control of Pre-hypertension
and Hypertension among Adults in Iran
Archives of Iranian Medicine 2016 3 Pubmed -
Prevalence of Chronic Neck Pain, Low Back Pain and Knee Pain and their Related Factors in Community-dwelling Adults in Iran: A Population-based National Study. Clin J Pain 2016 3 ISI/Pubmed 2.5
The Prevalence of Metabolic Syndrome in Iran: a 2011 Update J Diabetes. 2016 13 ISI/Pubmed 2,73
A Comparative Study of Whole Body Vibration Training and
Pelvic Floor Muscle Training on Women's Stress Urinary
Incontinence: Three- Month Follow-Up
Journal of Family and Reproductive Health 2016 3 Pubmed -
Changes in Obesity Odds Ratio among Iranian Adults,
since 2000: Quadratic Inference Functions Method
Computational and Mathematical Methods in Medicine 2016 6 Pubmed -
The effect of foot hyperpronation on spine alignment in standing
position
Medical Journal of Islamic Republic of Iran 2016 2 - Pubmed
Ergonomic risk factors and musculoskeletal symptoms in
surgeons with three types of surgery: Open, laparoscopic, and
microsurgery
Medical Journal of Islamic Republic of Iran 2016 4 - Pubmed
The role of work- related physical and psychological factors on
prevalence of neck/shoulder complaints among nurses:
A multicentric study
Medical Journal of Islamic Republic of Iran 2016 1 - Pubmed
A comparison between the effects of ginger,
pyridoxine (vitamin B6) and placebo for the
treatment of the first trimester nausea and
vomiting of pregnancy (NVP)
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2017 3 - Pubmed/ISI 1.65
Zero and Five End-Digit Preference and Blood Pressure
Quality of Care Revisited
Archives of Iranian Medicine 2017 6 - Pubmed/ISI 1.2
 

1. Clinical teachersattitudes towards the efficacy of Evidence-Based Medicine
workshop and self- reported ability in Evidence-Based Practice in Iran
2. The attitudes of Iranian General Practitioners to Evidence Based Medicine
3. Medical students satisfaction and attitudes toward the effectiveness of
clinical teaching.
4. Assessment of clinical Epidemiology, Critical Appraisal and Evidence Based
Medicine in residency and undergraduate medicine curriculum in Iran.
5. The role of stress on Acute myocardial infarction 2004
6. The role of nutrition on Acute myocardial infarction 2004
7. The role of physical activity on Acute myocardial infarction 2004
8. Daily low-dose oral etoposide for recurrent epithelial ovarian cancer after
platinum- based therapy
9. Study of QOL of women who involved to urinary incontinence
10. Study of Iranian student's health situation 2003
11. Quality of life Comparative Study in blind and low vision students
12. Study of Infertility prevalence in west of Tehran 2001
13. Study of Correlation between Competitive and Trait anxiety among
Professional Shooter 1999.
14. Study of Common and non Common Signs/Symptoms of Diseases in view
of general Practitioner.
3
15. Study of serum gentamycin level in patients who admitted in medical and
Surgical Sections.
16. Comparative study of blood culture results by Bactec method and usual
Method for bacterial infection diagnosis in children
17. Study of health and health promotion in Iranian Prisoners
18. Study of Internal Evaluation in IUMS 2002
19. Study of Internal Evaluation in IUMS 2003
20. Comparative study of internal evolution in IUMS 2003
21. Investigation of risk factors for surgical wound infection among teaching
hospitals in Tehran. Published in Int Wound J 2006;3:59-62.
22. Comparison of the two Virtual and Traditional teaching methods in
learning the course of the "Introduction to Dental equipment and their
maintenance" for the students of the PhD General dentistry at Shahid
Beheshti University of Medical Sciences
 
Translations & editions:
1. Key topics in Evidence Based Medicine (Book translation)
2. Surveillance of AIDS (Related to EMRO)
3. Translation of Sport Medical Articles for Several Iranian Sport Medicine
Journals.
4. Preparing of Education Research and Management Programs in Community
Medicine
5. Translation of "key Topic of EBM" 2005
6. Translation of "text book of community medicine and prevention" 2005
Experiences:
A. Didactic experiences:
1. Teaching of Health and Prevention Science in Faculty of Medicine
2. Holding of Research Methodology Work shops in Faculty of Medicines as a
Teacher And trainer
3. Holding of Learning Skills Workshop in EDC as a Teacher and Trainer
4. Holding of Research Methodology Workshops in Tehran University Sport
Medicine Center and Tehran Municipality
5. Holding of First Sport Medicine Workshop in Shooting Sport
6. Research Consultant in Faculty of Medicine and EDC
B. Executive experiences:
1. Educational evaluation manger in IUMS
2. Deputy of Education of development center of IUMS
3. Head of NCD Surveillance in Iran MOH
4.Chanceller of Saveh Medical University(now)
 

دفعات مشاهده: 4524 بار   |   دفعات چاپ: 186 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر