پرسش‌های متداول


:: دفتر آموزش مداوم
# مراحل ثبت گواهی های بازآموزی که قبل از راه اندازی سامانه دریافت کرده ام، چیست؟
 کاربر محترم برای ثبت امتیاز گواهی های کسب شده مراحل ذیل را انجام دهید:
• به کارنامه باز آموزی خود مراجعه کنید.
• با توجه به نوع گواهی "فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، خارج از کشور، سوابق خارج از سامانه ما قبل سال 91" از طریق لینک مربوطه اقدام به ثبت سوابق خود نمایید.
• جهت پیگیری و تأیید امتیاز سوابق ثبت شده لازم است با دانشگاه مرکز میزبانتان تماس حاصل فرمایید.

۱۳۹۶/۱۲/۱۶ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید