دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

پرسش‌های متداول


:: دفتر آموزش مداوم
# زمانی که برای مشاهده جزئیات برنامه اقدام می کنم ، لینک مربوطه کار نمی کند؟
 کاربر محترم برای اینکه بتوانید جزئیات برنامه را مشاهده نمایید:
• از مرورگر Internet Explorer نسخه 8 به بالا استفاده نمایید.
• در صورتی که از مرورگر Internet Explorer نسخه 9 استفاده می کنید، لازم است آیکن Compatibility View فعال باشد.
• از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید .
• از مرورگر Google Chrome استفاده نمایید .
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید