پرسش‌های متداول


:: مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه
# فضای کاربری چیست؟ 
بعد از ورود به سامانه یاد وارد فضای کاربری می شوید که در تصویر زیر مشاهده می نمائید.
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید