دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

جلسه اعتباربخشی شورای گسترش وزارت بهداشت تشکیل شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 
روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه- دکتر علی کبیر: به منظور بازنگری سنجه های اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی جلسه ای با حضور دکتر فتوحی ریاست شورای گسترش وزارت بهداشت، دکتر مظاهری نژاد سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر نجومی معاون پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر کبیر مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران در شورای گسترش وزارت متبوع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۸ برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید اقدامات انجام شده در زمینه بازنگری سنجه های اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی ظرف مدت ۷ روز به شورا ارسال گردد تا در مورد ادامه فرایند بازنگری، تصمیم گیری نهایی صورت گیرد. گفتنی است متعاقب برگزاری اولین دوره اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی کشور، نیاز به تغییراتی در استانداردها و سنجه های اعتباربخشی احساس گردید که لزوم مطرح شدن آن در شورای گسترش ضروری به نظر رسید.
 

کلیدواژه ها: اعتباربخشی شورای گسترش وزارت بهداشت | معاونت آموزشی | دانشگاه علوم پزشکی ایران |CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 112 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر