دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

نشست دانشجویان کمیته مجد (مشاوران جوان دانشگاه) با سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۸ | 
روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه- دکتر شهرزاد سراوانی: نشست دانشجویان کمیته مجد (مشاوران جوان دانشگاه) با دکتر علی مظاهری نژاد سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ برگزار شد. این نشست با موضوع بررسی چگونگی تضمین کاربرد اخلاق حرفه ای در آموزش بالینی دانشجویان و سنجش رعایت آن از طرف اساتید و دانشجویان برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه دکتر علی مظاهری نژاد از درگیر شدن سیستم ارزشیابی به منظور پایش رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش و بالین، و ارزشیابی بازدهی کارگاه های اخلاق حرفه ای برگزار شده خبر داد و گفت به زودی آیین نامه شرح وظایف کارورز و کارآموز مصوب وزارت متبوع در سایت های معاونت آموزشی و دانشکده پزشکی بارگذاری خواهد شد تا به طور شفاف ضمانت اجرایی داشته باشد.
همچنین سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه اظهار داشت به علت این که تاکنون ملاک و معیار مشخصی به استثنای نمرات دانشجویان و نظر اساتید در امر تشویق دانشجویان موفق و کارآمد دخیل نبوده است، لذا پیگیر تدوین آیین نامه تشویقی دانشجویان هستیم تا معیارهای تشویق دانشجویان عینی و شفاف شود. وی ادامه داد ریشه یابی عدم اجرای آیین نامه های موجود آموزشی، فعال تر شدن کمیته های اخلاق در مراکز آموزشی درمانی تابعه، چگونگی آموزش اخلاق حرفه ای به صورت تئوری و اصلاح سنجه های پایش فعالیت های تئوری و عملی کمیته های اخلاق حرفه ای به صورت طرح HSR از اهم برنامه های آتی معاونت آموزشی دانشگاه است که با کمک دانشجویان اجرا خواهد شد.

کلیدواژه ها: اخلاق حرفه ای | دانشگاه علوم پزشکی ایران | معاونت آموزشی | پایش |CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 131 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر