دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

در راستای توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه کارگاه "یافتن موضوعات داغ برای پژوهش"

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | 
در راستای توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه کارگاه "یافتن موضوعات داغ برای پژوهش" در تاریخ ۲۹ آذر ۹۷ در تالار اندیشه دانشکده علم رفتاری و سلامت روان با تدریس دکتر سیده صالحه مرتضوی  برگزار شد. در برگزاری این کارگاه EDO و معاونت پژوهشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان،   EDO بیمارستان ایران و مرکز تحقیقات بهداشت روان همکاری داشتند. هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء توانمندی اعضا هیئت علمی برای یافتن موضوعاتی با تاثیر گذاری و استناد بیشتر در رقابت با پژوهش های هم تراز بود. نحوه شناسایی موضوعات یا عناوین داغ، معرفی شاخص های مهم تاثیر پژوهش و راهکارهای دسترسی به موضوعات داغ از رئوس مطالب ارائه شده در این کارگاه بود.


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: موضوعات داغ پژوهش | مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران | معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | هات تاپیک | شاخص های تاثیر پژوهش |


دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر