دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

بازدید اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت از دانشکده بهداشت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت از گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت در روز دوشنبه مورخ ۷ آبان ۱۳۹۷ بازدید کردند. دکتر مهدی هزاوه ­ای و دکتر حمید اله وردی پور اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت متبوع با رئیس دانشکده بهداشت، معاونین آموزشی و پژوهشی این دانشکده، سرپرست و اعضای گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دیدار و از نزدیک از وضعیت آموزشی و پژوهشی این گروه در دانشکده بهداشت بازدید کردند. همچنین اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، نشستی با دانشجویان این رشته برگزار و از کتابخانه دانشکده، فضای فیزیکی در اختیار گروه بازدید کردند و بازخورد آن را به اعضای گروه منتقل کردند. شایان ذکر است در پایان این بازدید اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در جلسه ای دکتر جلیل کوهپایه زاده معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کردند و گزارشی از نتایج بازدید خود از گروه آموزش و ارتقای سلامت را ارائه دادند.
تهیه کننده: دکتر صلحی
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آموزش بهداشت | دانشگاه ایران | دانشکده بهداشت | ارتقاسلامت | دکتر هزاوه ای | دکتر وردی پور | ارزشیابی | دکتر کوهپایه زاده |


دفعات مشاهده: 141 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر